Ansku

Minusta:

Jooga, meditaatio, tietoisuuharjoitukset ja taide ovat tuoneet elämääni paljon enemmän kuin ehkä osaan ymmärtääkkään. Tärkeimpänä ne ovat kuitenkin olleet minulle hetkiä arjen keskellä pysähtyä ja hiljentyä, kääntyä kohti sisintäni. Olen oppinut näkemään itseni ja maailman totuudenmukaisempana ja ihmeellisempänä paikkana kuin aikaisemmin olisin uskonutkaan.

Oman sisimpäni matka on ollut hyvinkin haasteellinen. Muiden ulkopuolisen mielipiteen ja painostuksen myötä tieni on ensin kulkenut ihan väärään suuntaan ja sieltä monien karikkojen jälkeen nyt minusta viimein tuntuu, että olen oikealla polulla. Kuitenkin olen oppinut sen, että vääriä polkuja ei olekkaan vaikka osa niistä ehkä siltä tuntuisi, vaan jokaisella on meille tarkoitettu opetus, joskus hyvinkin selkeä, toisinaan taas täysi mysteeri.

Jooga, meditaatio, tietoisuus harjoitukset ja taide ovat minulle kokonaisuuden harjoituksia. Kokonaisuudella tarkoitan sitä, että harjoituksessa yhdistyy ihmisyyden kokonaistila joka pitää sisällään tämän hetken, menneen ja tulevan, kehon, sisimmän, mielen, tunteet, aistit jne. kokonaisuuden. Mikään ei ole erillinen, vaan kaikki toteutuvat ja toimivat yhdessä ja tukevat toinen toisiaan, luovat kokonaisuuden. Kaikki liittyvät ja linkittyvät toisiinsa, jotta voisimme olla tasapainoisempia niin sisäisesti kuin ulkoisestikkin.

Oman joogatieni aloitin Astangajoogalla yli viisitoista vuotta sitten. Meditaatio on tullut elämääni taas jo vähän aikaisemmin kun yläasteen käsityön opettajani huomasi herkän nuoren tytön elämän halinnan menettämisen lähestyvän lukion ja elämän muutoksen paineen alla ja opasti minulle yhden perusmeditaatio harjoitteen. Tuo meditaatio harjoitus on ollut minulle avuksi siitä lähtien monissa elämän tilanteissa, vaikka tuolloin en vielä tajunnutkaan, että kyseessä oli meditaatio harjoitus. Meditaatio, erilaiset hengitys ja tietoisuuden harjoitukset ovat myös nousseet vuosi vuodelta entistä tärkeämpään osaan omaa harjoitustani. Niiden kautta oma harjoitukseni on muuttunut kehollisesta harjoituksesta yhä syvällisemmäksi terapeuttisemmaksi harjoitukseksi henkisellä tasolla. Samalla oma harjoitukseni on muuttunut, pehmentynyt ja syventynyt. Harjoitus on opettanut minulle ennenkaikkea kärsivällisyyttä, luottamista ja itseni kuuntelua. Päivittäisten harjoitushetkien kautta olen kasvanut avoimemmaksi, myötätuntoisemmaksi ja rakastavammaksi niin itseäni kuin muita kohtaan.

Taide on kulkenut mukana ja se on voimistunut elämässäni etenkin hankalissa elämän tilanteissa. Taide on ennenkaikkea minulle yksi keino käsitellä tunteita tässä hurjaa vauhtia muuttuvassa maailmassa. Taide pysäyttää ja herättää läsnäolevaan hetkeen, se on elämän flowtilaan astumista. Se voi olla yksi väline kohdata vaikeita tunteita, myös sellaisina hetkinä kun niille ei ole sanoja. Taide auttaa ulkoistamaan, oivaltamaan ja käsittelemään.

Opettajana:

Opetuksessani pyrin painottamaan henkilökohtaisuutta ja jokaisen omaa matkaa. Tuntini koostuvat aina tilanteeseen ja osallistujille rakennetuista palikoista. Erinlaiset tietoisuus-, mindfulness-, meditaatio-, hengitys- ja syvärentoutus- harjoitukset ovat myös tunneillani tärkeässä osassa. Itsensä kuuntelemisen, pysähtymisen ja hiljentymisen välineet ovat tärkeässä osassa opetustani. Hengitys luo tunneillani reitin mielen ja sisäisen maailmamme välille. Energeettinen kehomme hyvinvointi ja sen yhteys kokonaisuuteen, josta aikaisemmin puhuin on myös tunneillani oleellisessa osassa.

Valmentajana:

Valmennuksessa henkilökohtaisuuden ja yksilöllisyyden paino kasvaa entisestään. Valmentajana koen, että minun tehtäväni on ennen kaikkia luoda luottamuksen ja tuen tila jossa sinä voit avautua itsellesi vieläkin syvemmällä ja todellisemmalla tasolla. Tietoisuuden Valmennuksessa toteutamme Mindfulnessin piirissä käytettäviä tutkittuja välineitä. Matkalla Sisimpään valmennus muodostuu taas laajemmasta välineiden kirjosta, jossa kokonaisuus mielen, kehon, tunteiden lisäksi pitäen sisällään myös energeettisen kehomme tiedostamisen välineitä. Valmennuksissa liikumme sinun yksilöllisessä tahdissasi, jotta voisit ymmärtää sinun omaa kokonaisuuttasi vieläkin paremmin. Lempeyden, sallivuuden ja pehmeyden kautta.

Taiteilijana:

Teoksissani on usein luonto vahvasti läsnä. Olen kiinnostunut luonnon mystisyydestä ja ihmisen yhteydestä luontoon sekä näkymättömään. Symboliikka on teoksissani usein myös läsnä. Teoksien kautta toivon ennenkaikkea tuovan niiden katselijan lähemmäksi omaa sisimpäänsä ja että teokseni pysäyttävät kuuntelemaan ja olemaan vahvemmin läsnä tässä maailmassa ympärillämme.

Voit myös seurata taidesivujani Facebookissa sekä Instagramissa.

Anna-Maria Sinisalo Taiteilija, Tietoisuuden ja Henkisyyden valmentaja, Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten menetelmien ohjaaja, Mindful yinjooga- ja mindfulness meditaatio opettaja, Crystal Sound, Reiki ja Shiatsu, (E-RYT200+, YASEP) jooga opettaja.