Kivikolla kulkua

Yrittäjänä toimiminen on usein kuin kivikolla kulkua – epävarmuutta, osa kivistä kantaa, osa horjuttaa, laittaa ottamaan yllättäviä sivu askelia, osa kaataa kokonaan. Välillä kuitenkin kivikon välissä kasvaa jotain herkkää ja kaunista. Mikä auttaa jaksamaan. Rohkaisee askeltamaan seuraavalle epävarmalle alustalle. Yrittämisessä on kyse siitä mihin huomionsa kiinnittää. Minkä valitsee nähdä – minkä antaa kasvaa. Kuitenkaan kaikki…

Taide

Teoksissani on usein luonto vahvasti läsnä. Olen kiinnostunut luonnon mystisyydestä ja ihmisen yhteydestä luontoon, sisimpäänsä sekä näkymättömään. Taiteen luomisen prosessissa olen kiinnostunut löytömatkasta. Jokainen teos on oma matkansa ja sen tehtävänä on tuoda jotain näkyville. Kukin katsoja antaa lopuksi lopullisen merkityksen teoksille. Tällähetkellä keskityn materiaaleina pääsääntöisesti pigmenttiin kankaalla ja mdf -levyillä. Pigmentin kanssa työskentelyssä minua…