Taide

Taide osio on päivittymässä vuoden 2021 aikana. Teoksissani on usein luonto vahvasti läsnä. Olen kiinnostunut luonnon mystisyydestä ja ihmisen yhteydestä luontoon, sisimpäänsä sekä näkymättömään. Taiteen luomisen prosessissa olen kiinnostunut löytömatkasta ja siksi teokseni ovat hyvinkin erilaisia. Jokainen teos on oma matkansa ja sen tehtävänä on tuoda jotain näkyville. Kukin katsoja antaa lopuksi lopullisen merkityksen teoksille….