Taide

on

Teoksissani on usein luonto vahvasti läsnä. Olen kiinnostunut luonnon mystisyydestä ja ihmisen yhteydestä luontoon, sisimpäänsä sekä näkymättömään.

Taiteen luomisen prosessissa olen kiinnostunut löytömatkasta. Jokainen teos on oma matkansa ja sen tehtävänä on tuoda jotain näkyville. Kukin katsoja antaa lopuksi lopullisen merkityksen teoksille.

Tällähetkellä keskityn materiaaleina pääsääntöisesti pigmenttiin kankaalla ja mdf -levyillä. Pigmentin kanssa työskentelyssä minua viehättää sen tietynlainen arvaamattomuus, intuitiivisuus ja pohjan valoisuuden hyödyntäminen. Kuitenkin teoksissa on myös tilanteen mukaan käytetty öljy- ja sekatekniikkaa.

Maalaan Ateljeellani Vihdissä. Olen syntynyt ja elänyt koko elämäni kaupungissa Helsingissä, jolla on tärkeä paikka sydämessäni. Muutto maalle muutama vuosi sitten kuitenkin avasi taiteessani jotain täysin uutta ja sillä matkalla olen edelleen.

Tulossa/menossa 2023

Juliste suunnittelu: Hanna Morelius

Olen luonto -päättötyönäyttely

Valmistun kuvataiteilijaksi Taidekoulu Alfan kolmivuotisen koulutuksen jälkeen syyskuussa 2023. Päättötyösarjani nimi on Olen luonto.

Tutkin Olen luonto -teoksissani luontoa ja luonnolle uudelleen heräämistä. Sitä palaamisen hetkeä kun aistiemme kautta palaamme luontoon ja luontoomme.

Kaipaamme nykymaailmassa feminiinistä viisautta; herkkyyttä, haurautta, muistutusta elää nyt ja tässä, vastapainona nykymaailman raskaalle maskuliiniselle energialle. Tässä maskuliinisessa energiassa maailma kuljettaa meitä koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi omasta luonnostamme ja sen kuulemisesta. Palaaminen itseen, omaan luontoon, on elinehto hyvinvoinnin kannalta. Samalla palaaminen itseen on elinehto maailman hyvinvoinnin kannalta.

Teokseni ovat pigmentti-, öljy- ja sekatekniikka teoksia kankaalle.

Esimerkki teoksia Olen luonto -teossarjasta

Koulutus

  • 2023 Kuvataiteilija Taidekoulu Alfa
  • 2020 Ratkaisukeskeisten kuvataide terapeuttisten välineiden ohjaaja Turun avoin yliopisto

Jäsenyydet

  • Suomen Taiteilijat ry
  • Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry, SAy

Linkki laajenpaan CVseen

Teoksia aikaisemmilta vuosilta:

Teoksia Leikitellen -teossarjasta

Muita valikoituja teoksia

Taidettani löydät myös:

Facebook

Instagram